Converter | Axborot o'lchami birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000

8.99e5 == 8.99*105 == 899000

0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
Bit
Bayt
Kilobayt
Megabayt
Gegabayt
Terabayt
Axborot o'lchami birliklari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Bitb1
BaytB8 b
KilobaytKB1024 B
MegabaytMB1024 KB
GegabaytGB1024 MB
TerabaytTB1024 GB