Converter | Uzunlik birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000
8.99e5 == 8.99*105 == 899000
0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
Millimetr
Santimetr
Detsimetr
Metr
Kilometr
Dyum
Fut
Uzunlik o'lchamlari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Millimetrmm1
Santimetrsm10 mm
Detsimetrdm10 sm
Metrm 10 dm
Kilometrkm1000 m
Dyumdyum2.54 sm
Futfut30.48 sm