Converter | Hajm birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000

8.99e5 == 8.99*105 == 899000

0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
Millimetr kvadrat
Santimetr kvadrat
Metr kvadrat
Kilometr kvadrat
Sotka
Gektar
Hajm birliklari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Millimetr kvadratmm21
Santimetr kvadratsm2100 mm2
Metr kvadratm210000 sm2
Kilometr kvadratkm21000000 m2
Sotkasotka0.0001 km2
Gektargektar100 sotka