Converter | Tezlik birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011== 66000000000
8.99e5 == 8.99*105 == 899000
0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
km/s
metr/s
km/soat
metr/m
Tezlik o'lchamlari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
kilometr/sekundkm/s1
metr/sekundmetr/s0.001 km/s
kilometr/soatkm/soat0.2778 metr/s
metr/minutmetr/m 0.06 km/soat