Converter | Harorat shkalalarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*10^11 == 66000000000

8.99e5 == 8.99*10^5 == 899000

0.66e-11 == 0.66*10^-11 == 0.0000000000066
Farengeyta
Selsiy
Kelvin
Harorat shakalalari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
SelsiyC1
KelvinK-272.15 C
FarengeytaF255 K