Converter | Vaqt birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000
8.99e5 == 8.99*105 == 899000
0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
Mikrosekund
Millisekund
Sekund
Minut
Soat
Sutka
Vaqt o'lchamlari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Mikrosekundmks1
Millisekundms1000 mks
Sekunds1000 ms
Minutm 60 s
Soatsoat60 m
Sutkasutka24 soat