Converter | Og'irlik birliklarini bir-biriga o'tkazish
e simvolini qanday tushunish kerak? (Misollar asosida)
0.66e11 == 0.66*1011 == 66000000000
8.99e5 == 8.99*105 == 899000
0.66e-11 == 0.66*10-11 == 0.0000000000066
Milligramm
Karat
Gramm
Kilogramm
Sentner
Tonna
Funt
Og'irlik o'lchamlari bo'yicha qo'llanma
BirlikAbbreviaturaQiymat
Milligrammmg1
Grammg1000 mg
Karatk0.2 g
Kilogrammkg 1000 g
Sentnerts100 kg
Tonnat1000 kg
Funtfunt0.454 kg